Bảng báo giá tên miền

Tên miền Quốc tế:     

Tên miền

Phí khởi tạo (VNĐ)

Phí duy trì hàng năm (VNĐ)

Phí transfer (VNĐ)

.com

Miễn phí

280.000

Miễn phí

.net

Miễn phí

280.000

Miễn phí

.org

Miễn phí

280.000

Miễn phí

.info

Miễn phí

280.000

Miễn phí

 

Tên miền Việt Nam:

Tên miền

Phí khởi tạo (VNĐ)

Phí duy trì hàng năm (VNĐ)

Phí transfer (VNĐ)

.vn

350.000

480.000

Miễn phí

.com.vn

350.000

350.000

Miễn phí

.net.vn

350.000

350.000

Miễn phí

.org.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.info.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.gov.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.edu.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.biz.vn

350.000

350.000

Miễn phí

.name.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.pro.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.health.vn

200.000

200.000

Miễn phí

Các bài đăng khác
Bảng giá chứng chỉ bảo mật SSL
Bảng giá chứng chỉ bảo mật SSL