Con người

Công ty chúng tôi quan niệm nhân lực là chìa khóa dẫn đến thành công, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ Chăm sóc khách hàng – Call Center. Vì vậy, Sala luôn tập trung tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty để tối đa hóa năng suất và hiệu quả làm việc. Sala cũng luôn tạo điều kiện và môi trường để nhân viên học hỏi và phát triển bản thân hướng tới thúc đẩy thái độ tận tụy và hành động có trách nhiệm với công việc, đối tác và cộng đồng.

Nguồn nhân lực của Sala được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo nâng cao theo yêu cầu chuyên môn cụ thể của đối tác trong các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu..v.v. Các khách hàng của Sala rất hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên Sala

Văn Hóa Tổ Chức

Mỗi cộng đồng xã hội hay tổ chức đoàn thể đều có bản sắc văn hóa riêng biệt, đem lại sự khác biệt giữa các tổ chức với nhau. Tại Sala, chúng tôi quan niệm văn hóa công ty là sự kết hợp giữ nhận thức tổ chức, phong cách làm việc, sự tương tác giữa các thành viên công ty với nhau cũng như đối với các đối tác khách hàng của công ty và giá trị tổng hợp hình thành trên nền tảng các giá trị chia sẻ của mỗi cá nhân trong công ty. Sala hiểu một văn hóa công ty lành mạnh là yếu tố cần thiết tạo ra một môi trường làm việc có sự dung nạp với các yếu tố đa dạng trong khi củng cố các giá trị chung mang tính cạnh tranh lành mạnh của công ty. Từ đó thúc đẩy sự thành công của công ty qua niềm tin của các thành viên công ty với nhau, với đối tác và khách hàng, góp phần xây dựng niềm tin vào doanh nghiệp Việt Nam.

Văn hóa của Sala được xây dựng từ những giá trị cơ bản bao gồm niềm tin vào giá trị cốt lõi của công ty, tinh thần làm việc tập thể, sự chia sẻ và ước muốn vươn lên để tạo nên một môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp