Bảng giá tên miền

BẢNG BÁO GIÁ TÊN MIỀN + HOSTING

 

Tên miền Quốc tế:  

Tên miền

Phí khởi tạo (VNĐ)

Phí duy trì hàng năm (VNĐ)

Phí transfer (VNĐ)

.com

Miễn phí

250.000

250.000

.net

Miễn phí

250.000

250.000

.org

Miễn phí

260.000

260.000

.info

Miễn phí

280.000

280.000

 

Tên miền Việt Nam:

Tên miền

Phí khởi tạo (VNĐ)

Phí duy trì hàng năm (VNĐ)

Phí transfer (VNĐ)

.vn

345.000

480.000

Miễn phí

.com.vn

345.000

350.000

Miễn phí

.net.vn

345.000

350.000

Miễn phí

.org.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.info.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.gov.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.edu.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.biz.vn

345.000

350.000

Miễn phí

.name.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.pro.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.health.vn

200.000

200.000

Miễn phí

 

Lưu ý: Phí đăng ký chưa bao gồm VAT

Các bài đăng khác